gggg Frequentietherapie | "Centrum de Zon” | https://store16752964.ecwid.com/?lang=nl&from_admin

Frequentietherapie

Dit betekend trillingen. Zoals U wellicht weet, bestaat alles in het universum uit trillingen. Een kop koffie heeft een bepaalde trilling, maar duidelijk verschillend van bijvoorbeeld een kop thee. En zo heeft suiker ook weer een andere trilling dan zout. Zo kunnen we tot in het oneindige doorgaan. Alles maar dan ook alles heeft een eigen trilling. Sterker nog, eigenlijk is er niks anders dan deze trillingen in het universum. Een soort unieke combinatie van bouwsteentjes dus. Als je bijv. echt van iemand houdt of je voelt je onmiddellijk tot iemand aangetrokken betekent dat niets anders dan dat je samen harmonieus ‘resoneert’ (trilt).

 Ook virussen, bacteriën, schimmels en parasieten hebben een bepaalde trilling, een bepaald frequentiespectrum. Om te weten of je een (actief) micro-organisme hebt is het dus zaak om de vibraties in je lichaam te meten. Net als een dirigent die naar alle individuele melodieën luistert om te kijken welke instrumenten ervoor zorgen dat het muziekstuk (nog) uit balans is. Muziek bestaat ook alleen maar uit trillingen. Net zoals bij het lichaam kun je die trillingen niet zien, wel meten.

 Levende wezens zijn opgebouwd uit cellen. Cellen uit moleculen en moleculen uit atomen. Atomen bestaan op hun beurt weer uit geladen of neutrale elementaire deeltjes (quarks).

Draaiende elektronen rond de kern van een atoom wekken een magnetisch veld op. Dit zorgt ervoor dat weefsels en organen een specifiek meetbaar bio-energetisch veld hebben. Ook alle organen hebben een verschillende trilling t.o.v. elkaar. Een afwijking in dat veld is een indicatie voor een verminderd functioneren of ziekte. Is het veld in balans is het 0, is het uit balans is het plus of min.

 Kort samengevat:

Elke cel in het lichaam trilt met zijn eigen frequentie. Als de energie van een cel wordt aangetast door b.v. bacterieën, virussen  of stress kan deze niet meer op volle kracht fuctioneren en slaat het schadelijke frequenties op. Het magnetische veld van ziekteverwekkers, organen of biologische systemen kan bijgestuurd worden door de juiste frequentiepatronen toe te voegen.

Mocht de therapeut erachter komen wat de oorzaak van uw klacht is het laatste proces; het juiste middel

Bij ingezonden brieven leest u ervaringen van resultaten bij de behandelingen door mijn vader.