gggg Veel voorkomende problemen | "Centrum de Zon” | https://store16752964.ecwid.com/?lang=nl&from_admin

Veel voorkomende problemen


De huidige conventionele medische wetenschap lijkt vergevorderd. Helaas is er nog steeds zeer veel onbekend en onbegrepen op zowel het lichamelijke als op het psychische vlak. Maar al te vaak komt u bij uw huisarts en wordt uw klacht niet, of nauwelijks serieus genomen. Niet omdat de desbetreffende arts dat bewust zo doet, maar simpelweg omdat hij of zij er geen raad mee weet. Bedenk dat op de huidige (medische) opleidingen het scepticisme groot is waardoor er voor nieuwe inzichten en (her)ontdekkingen weinig plaats is. Na enkele of vele jaren wordt de desbetreffende kwestie dan alsnog erkend.

Het enige wat hij of zij dus kan toedienen in het geval van een 'vage' klacht is een symptoombestrijder, maar die heeft vaak als nadeel slechts tijdelijk te werken. Een paar maanden later komen de klachten weer rustig terug, omdat uw immuunsysteem inmiddels weer verzwakt is, en de veroorzakers (meestal virussen, gifstoffen, schimmels, bacteriën, straling en parasieten) helaas weer op hun oude niveau kunnen opereren. Ze kunnen u het leven zuur kunnen maken.

Maag en darmproblemen:

 Van alle lichamelijke klachten komen buikklachten het meest voor. Ieder mens zal in de loop van zijn leven wel eens last van maag of darmen gehad hebben. Iedereen kent wel een plakkerige ontlasting, onregelmatige stoelgang, hoge rugpijn (tussen de schouderbladen) of een opgeblazen buik. Brandend maagzuur, opboeren na het eten en diarree zijn ook niet onbekend en veel voorkomend.

Vrij bekend is voor de meesten onder ons dat een slecht verteringsproces in maag en darmen kan leiden tot chronische klachten elders in het lichaam. Maar er bestaat onduidelijkheid over de diversiteit aan oorzaken van deze klachten.

Graag willen we even ingaan op enkele zeer belangrijke aspecten van de maag en darm problematiek.

1.     Verstoord evenwicht van de micro-organismen

2.     Zuurgraad in ons maag-darmkanaal

3.     Weerstand, antilichamen en de rol va ons maag-darmstelsel

4.     Darmen als onafhankelijk zenuwstelsel: the second brain

 

A. Wat is eigenlijk een parasiet?

 Een parasiet is een organisme dat zich aan platen, dieren en mensen kan hechten en deze gebruikt als voeding. Vele mensen denken bij het woord ‘parasiet’ aan een worm. Een worm is een meercellig, parasitair organisme dat varieert in lengte van enkele millimeters tot enkele meters (voorbeeld: aarsmade of lintworm) en die we met het blote oog kunnen waarnemen. Doch hier willen we het even hebben over de parasiet die niet met het blote oog te zien is. De eencellige parasiet is afgeleid van heet woord parasitos, wat mee-eter betekent. Een ander woord voor parasiet is protozoa, dat bekent letterlijk ‘allereerste dierlijke cel’. Parasieten zitten niet alleen in maag of darmen maar kunnen zich ook nestelen in spieren, gewrichten, andere organen, bloedcellen en zelfs in de hersenen.

 B. Wat is het gedrag vaan een ééncellige parasiet?

 Parasieten hebben een aantal typische eigenschappen. In de eerste plaats hebben zij het eeuwige leven, in die zin dat parasieten zich voortdurend vermeerderen door zich in tweeën te splitsen. Parasieten hebben geen partner nodig voor voortplanting. Ze leven van voedsel uit de darmen en nemen ijzer en vetten, suikers en zetmeel op en gebruiken deze stoffen om zich te delen. Ook eten zij bacteriën. Parasieten doorlopen een cyclus en van tijd tot tijd komen ze in grote hoeveelheden naar buiten. OP die dagen heeft men brei-achtige ontlasting.

 C. Hoe kom ik aan een parasiet?

 Behalve bovenstaand voorbeeld kun je overal darmparasieten oplopen; op reis in warme landen, door een deurknop van het toilet, door in stilstaand water te zwemmen,  vuil water te drinken of door besmet voedsel. Mensen die door hun werk met ontlasting, dieren of kleine kinderen in aanraking komen lopen meer risico. Familieleden komen elkaar besmetten en de baby kan al tijdens de geboorte worden geïnfecteerd. Toch hoef je geen smetvrees te krijgen want infectie met parasieten kan behandeld worden. Uiteraard is vaak je handen wassen, gezond voedsel eten (en dit ook goed wassen en bereiden!), schoon water drinken is een belangrijke factor om parasieten zoveel mogelijk te voorkomen. Zorgen dat het immuunsysteem goed functioneert, zodat de parasieten die latent aanwezig onder controle blijven.

 D. Wat zijn de symptomen van besmetting met een parasiet?

 De symptomen bij besmetting zijn echter niet alleen buikklachten, maar vaak van die vage klachten waar men de vinger niet op kan leggen. Denk bijvoorbeeld aan moeheid, gewrichtspijn, winderigheid, vieze adem, bloedarmoede, glutenallergie en lage en hoge rugpijn. Iets wat zeer zeker een gevolg van parasieten is en waar men absoluut het verband niet mee legt zijn huidklachten (jeuk, bultjes, eczeem, rode, bruine en moedervlekken ect). Denk ook aan de ziekte van Crohn, spastische darm, lekkende darm en zelfs op den duur darmkanker.

 E. Hoe kom ik van een parasiet af?

Wij zijn gespecialiseerd in het vinden van de parasieten die tegenwoordig ook steeds vaker gemuteerd zijn. Via de Ultra Moleculaire Frequentie Therapie zijn deze parasieten goed te verdrijven. Onze werkwijze maakt het mogelijk om voor iedereen een specifiek middel te maken dat de parasiet (en) verdrijft en de disbalans in het lichaam zich herstelt.

 Nog enkele wetenswaardigheden over  bacteriën en schimmels:

Bacteriën zijn vele mater kleiner en minder complex dan ééncellige parasieten. Bacteriën horen thuis in het lichaam. De mens kan zelf niet zonder. De darm bevat miljarden bacteriën die het slijmvlies beschermen, vezel omzetten in voeding, vitaminen maken, ontgiften en het milieu in de darmen gezond houden. Naast de goede bacteriën zijn er ook verkeerde bacteriën zoals de helicobacter pylori. Wanneer deze overheerst, nestelt deze zich in de maagwand en veroorzaakt de bekende maagzweer.

Ook zijn er parasieten die bacteriën als voeding gebruiken en dus zeer makkelijk disbalans in de bacterie-huishouding van de darmen brengen. Na het elimineren van de schadelijke parasiet is het belangrijk om de bacterie-huishouding weer in balans te brengen. Dit kan door middel van onze zelfgemaakte probioticum (met 10 melkzuurbacteriën en andere kruidenpreparaten voor maag en darmen)

Gisten en schimmels zijn cellen die overal in de natuur, op onze huid en in de darmenaanwezig zijn. De darmen bevat giste die suikers omzette in alcohol (fermentatie). Een gist die vaak bij de mens wordt aangetroffen is de Candida albicans. Candida kent een rustig en onschadelijk giststadium. Maar kan ook draden vormen. Men spreekt dan van schimmel. Dit gebeurd vooral wanneer de darm geïrriteerd is, bij zwakte van het immuunsysteem of wanneer het suikergehalte van de darm is verhoogd door overconsumptie van koolhydraten (snoep en alle suikers die tegenwoordig aan het eten worden toegevoegd). Meer dan de helft van de mensen met Candida albicans in de darm blijkt ook parasieten te hebben.

 2. Zuurgraad in ons maag-darm kanaal

Bij een microbiële onbalans, ontstaan door fermentatie, rotting en een hoge eiwitconsumptie, diverse zure bijproducten omdat het lichaam zal proberen het zuur-base evenwicht te behouden worden de lever en alvleesklier extra ingezet en raken uitgeput. De zuren kunnen zich vanuit de darm een weg naar boven banen en zure oprispingen veroorzaken. Dit wordt vaak ten onrechte aangezien als een te grote maagzuurproductie. Doch, deze zuren hebben geen verterend vermogen en werken zo de vertering van ons voedsel door maagzuur sterk tegen. Het spreekt voor zich dat maagzuurremmers hier geen effect op hebben maar juist nog meer tegenwerken. De oplossing ligt in het herstellen van de onbalans zoals hierboven besproken.

3. Weerstand, antilichamen en de rol van ons maag-darmstelsel

In ons lichaam is het maag-darmkanaal het centrum van ons afweersysteem. Het bevat meer dan 80% van de cellen die antilichamen produceren. De immuniteit die hier wordt opgebouwd is wezenlijk anders dan de opbouw elders in het lichaam. Het is logisch dat ons afweersysteem sterk te lijden heeft als er onbalans is in maag en/of darmen. Vandaar ook de uitspraak: Slechte maag-darmen, de moeder van alle ziektes.

 4. Maag en darmen als onafhankelijk zenuwstelsel: the second brain

 De maag en darmen hebben een complex en onafhankelijk zenuwstelsel, dit heet ENS wat Enteric Nervous System betekent. Hier is zeer weinig over bekend, wat het heel moeilijk maakt om hier uit te leggen. Wat zeker is dat de functie van maag en darmen niet alleen het verteringsproces betreft. Maag en darmen geven ook signalen naar de hersenen door via het ENS. Verstoring van dit systeem geeft klachten zoals dyslexie, ADHD, depressiviteit en bijvoorbeeld autisme. Wij hebben door de jaren heel veel kinderen en volwassenen met deze klachten mogen behandelen en goede resultaten hiermee behaald. Simpelweg door het maag-darmkanaal weer in balans te brengen.   

Allergieen 

Leven met een allergie kan erg onaangenaam zijn. Niet alleen krijgt u te maken met een overvloed van symptomen zoals hijgen en jeuk tot levensbedreigende aanvallen aan toe, er zijn steeds meer aanstichters die op de loer liggen en uw leven wordt een echte hindernisbaan. Leuk is anders! We moeten niet alleen de strijd aan gaan met bekende vijanden als astma, eczeem en rhinitis er zijn ook steeds meer nieuwe bedreigingen! Door de toename echte allergiegevallen zijn er veel mensen die denken dat ze ook allergisch zijn.

Vaak is de echte boosdoener echter een storing in de darmen, een insectenbeet of andere aandoeningen door levende belagers. In ieder geval is het een gestaag toenemend probleem onder mensen en dieren waar we even stil bij willen staan.

 

1. Eigenlijke allergie

 De eigenlijke allergie is aanvankelijk een overactief en dus ziekelijk reageren van het lichaam, het immuunsysteem, op stoffen in het maag-darmkanaal. 

In tweede instantie ook op stoffen die via de huid en de luchtwegen met ons in contact komen. 

De waarden in het bloed van bepaalde immuunglobulinen is dan verhoogd evenals de eosine witte bloedlichaampjes. Bij allergie verkeert ons immuunsysteem in de alarmfase. Al bij een gering contact met bepaalde stoffen reageert het immuunsysteem met een heftige reactie waarbij veel histamine vrij komt.

Hoe langer het lichaam blootgesteld staat aan allergene stoffen hoe heftiger de reacties zijn. Uit onderzoek blijkt dat de oorzaak van het allergisch reageren in de dikke darm is gelegen. Een storing in de aanmaak van de darmsappen(vaak genetisch bepaald). Door deze darmsapafwijking is het niet mogelijk een goede, evenwichtige darmflora op te bouwen. De darminhoud is er te zuur voor.

Pathogene(ziekmakende) bacteriën en schimmels ontwikkelen zich echter juist wel in dit zure milieu. Verzuring in de darm doet verzuring in het hele lichaam ontstaan. Het meest essentiële blijft echter het herstel van de aanmaak van goede darmsappen. Dit kan door middel van een goede probioticum. Vindt er geen behandeling plaats(of te laat) dan bestaat de mogelijkheid van auto-immuunprocessen die veel moeilijker te behandelen zijn.

 

2. Intolerantie

 Een ander aspect van allergie vormt een tweede groep: de intolerantie.

Bij intolerantie zijn de eosynofiele bloedlichaampjes verhoogd. Het is een reactie van het lichaam die men in feite als een subklinische vergiftiging moet zien. Het lichaam komt in contact met een stof die wordt opgenomen via de huid, de slijmvliezen of de voeding.

Een onnuttige en zelfs giftige stof die zich ophoopt en zich niet laat uitscheiden. Krijgt men er teveel van binnen dan gaat de giftigheid een rol spelen op het moment dat het lichaam er mee in contact komt en dat is dan de druppel die de emmer doet overlopen.

Belangrijk is het neutraliseren en uitscheiden van alle stoffen die niet in ons lichaam thuis horen.

 

3. Nieuwe vorm van allergie

 Tegenwoordig komt er steeds vaker een nieuwe vorm van allergie naar voren.

Het is niet de eigenlijke allergie(die we eerst besproken hebben) of een auto-immuunziekte of intolerantie.

Het gaat om een allergisch aandoende afwijking met verschijnselen als kleine jeukende bultjes, ouderdomsvlekken, lichte zwellingen, eczeemachtige irritaties en verschijnselen als rode vlekken.

 

De ziekte wordt veroorzaakt door commensalen of pathogene schimmels, bacteriën, virussen of parasieten wanneer deze in contact komen met voor hen irritante stoffen (zoals bijvoorbeeld koper, amalgaan, ijzer, benzeen, enz.)

Is de ziekelijke opeenhoping van de micro-organismen weg dan blijkt deze nieuwe vorm van allergie ook te zijn verdwijnen. Heel vaak moeten we eerst het bloed en het lichaam reinigen alvorens de echte boosdoeners te kunnen vinden en dan te elimineren.

De verschijnselen van deze allergie zijn vaak in onze ogen onbeduidend en worden vaak onderschat maar de oorzaak richt veel schade aan in ons lichaam.